Επεμβατική Ακτινολογία

Επεμβατική Ακτινολογία

Η Επεμβατική Ακτινολογία είναι μια υποειδικότητα της ακτινολογίας που χρησιμοποιεί τις απεικονιστικές μεθόδους της ακτινολογίας για να διαγνώσει διάφορες παθήσεις με την χρήση τεχνικών αναρρόφησης και αφαίρεσης μαλακών μορίων σε σημεία που χρήζουν περαιτέρω διαγνωστικής διευκρίνησής.

Οι ιατροί Ακτινολόγοι μας έχουν εκπαιδευτεί σε ελάχιστα επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις που τις πραγματοποιούν με την καθοδήγηση ακτινολογικών εικόνων.

Οι Επεμβατικοί Ακτινολόγοι χρησιμοποιούν τις εικόνες από τις ακτινογραφίες ή και με την καθοδήγηση υπερήχων, παραλαμβάνουν δείγμα ιστών εφόσον μπορούν να φτάσουν στο σημείο του σώματος ενός ασθενή χωρίς να ανοιχτεί τομή.

Με τον τρόπο αυτό γίνεται πίο καλύτερη διάγνωση από τα εργαστήρια ιστοπαθολογίας.

Βιοψίες Οργάνων υπό καθοδήγηση που διεξάγονται είναι:

  • Μαστού
  • Θυρεοειδούς