Αιματολογικός Έλεγχος

Η αιματολογία είναι ένας σημαντικός κλάδος της βιοπαθολογίας και άλλων ιατρικών και βιολογικών επιστημών που έχει ως κύριο την μελέτη του αιμοποιητικού συστήματος, των οργάνων του, και πιο συγκεκριμένα, των κυττάρων και έμμορφων συστατικών του.

Οι μετρήσεις που γίνονται στο αιματολογικό εργαστήριο του Δικταίον είναι θεμελιώδεις για την κλινική διάγνωση. Η γενική εξέταση αίματος περιλαμβάνει την καταμέτρηση και τη μορφολογική εξέταση των ερυθρών και των λευκών αιμοσφαιρίων, της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη, των αιμοπεταλίων και των ερυθροκυτταρικών δεικτών.

Η ανάλυση του αίματος παρέχει ένα πλήθος πληροφοριών για τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, όπως η μεταφορά του οξυγόνου και η άμυνα του οργανισμού. Αξιόπιστες μετρήσεις χρειάζονται και για τα λευκά αιμοσφαίρια και τις διάφορες κατηγορίες λευκοκυττάρων, διότι είναι οι βασικοί συντελεστές της άμυνας.

Οι καταρτισμένοι ιατροί μας με την μικροσκοπική εξέταση περιφερικού αίματος μπορούν να εντοπίσουν ανωμαλίες στα λευκοκύτταρα, αιμοπετάλια, ακόμα και στα ερυθροκύτταρα.

Με τη βοήθεια σύγχρονων εγκαταστάσεων μας αλλά και της άρτιας μικροσκόπησης από το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις ρουτίνας για τη διάγνωση ασθενειών, όπως είναι αιμολυτικές αναιμίες – αιμοσφαιρινοπάθειες, αιματολογικές κακοήθειες, παθήσεις πήξης.

αιματολογικός έλεγχος
An unrecognisable doctor taking blood from an unrecognisable patient in a medical laboratory to help in the name of science.

Οι πιο συνηθισμένες εξετάσεις που γίνονται στο εργαστήριο μας είναι:

Γενική Αίματος για την εκτίμηση της λευκής και της ερυθράς σειράς των αιμοσφαιρίων, τον προσδιορισμό των αιμοπεταλίων, της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη.
Σίδηρος και Φερριτίνη για αξιολόγηση πιθανής αναιμίας.
Γλυκόζη Ορού για τον προσδιορισμό του σακχάρου στο αίμα.
Ουρία και Κρεατινίνη για την εκτίμηση της καλής λειτουργίας των νεφρών.
Ηλεκτρολύτες (κάλιο, νάτριο, χλώριο) για την εκτίμηση της οξεοβασικής ισορροπίας.
Ασβέστιο, φώσφορος, μαγνήσιο.
Τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT) για την εκτίμηση της καλής λειτουργίας του ήπατος.
Γ-GT και Αλκαλική Φωσφατάση.
Έλεγχος Θυρεοειδικών Ορμονών (Τ3, Τ4, FT3, FT4, TSH, αντιθυρεοειδικά αντισώματα), για την εκτίμηση της ομαλής λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα.
Γενική Εξέταση Ούρων και Καλλιέργεια για να ελέγξουν πιθανή μικροσκοπική αιματουρία, ασυμπτωματική κυστίτιδα κ.λπ
Λιπιδιόγραμμα (ολική χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια) για να δουν αν χρειάζεται να αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού ή αν υπάρχει προδιάθεση για οικογενή υπερλιπιδαιμία.