Δερματολογικό

Στο Δικταίον Ιατρικό Κέντρο λειτουργεί καθημερινά ένα σύγχρονο Δερματολογικό ιατρείο υπο την ευθύνη του Δρ. Κυριάκου Πολυκάρπου (Δερματολόγος) και παρέχει όλες τις υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπείας.

Ο Δρ. Κυριάκος Πολυκάρπου με την πολυετή εμπειρία του και το σημαντικό επιστημονικό έργο εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες ιατρικές τεχνικές, για την ασφάλεια και θεραπεία των ασθενών του.

Με επίκεντρο τον ασθενή και στόχο την εξατομικευμένη ιατρική προσέγγιση, το Δερματολογικό τμήμα καλύπτει το φάσμα των αναγκών που εκτείνονται από τη διάγνωση και θεραπεία των δερματολογικών παθήσεων μέχρι τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσημάτα.

Οι Υπηρεσίες του Τμήματος:

Το τμήμα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας για την έγκαιρη και αποτελεσματική διάγνωση δυσπλαστικών σπίλων και ύποπτων προκαρκινικών βλαβών. Επίσης, πραγματοποιούνται πολλαπλές μικρές επεμβατικές πραξεις με χρήση διαθερμοπηξίας ή κρυοχειρουργικής για θεραπευτική αντιμετώπιση δερματολογικών παθήσεων όπως μυρμηκίες, θηλώματα, κονδυλώματα, υπερκερατώσεις και άλλες βλάβες.
Επίσης, διενεργούνται διαγνωστικές βιοψίες για καθορισμό διάγνωσης όταν αυτή δεν είναι εφικτή μόνο με κλινική εξέταση.
Τέλος, οι περιπτώσεις όπου χρειάζεται χειρουργική αφαίρεση σπίλων ή άλλων βλαβών του δέρματος (κύστεις, λιπώματα, ινώματα κ.α), αντιμετωπίζονται με παραπομπές του ιατρού σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων όπως Γενικούς Χειρουργούς ή Πλαστικού χειρουργούς του ιατρικού κέντρου για τα καλύτερα αποτελέσματα.
shutterstock_612916889