Πρώιμη Διάγνωση Του Καρκίνου Του Μαστού

Η κάθε γυναίκα από την ηλικία των 40 ετών θα πρέπει να υποβάλλεται σε προληπτικό έλεγχο του μαστού με την υποστήριξη από ιατρό Ακτινολόγο για μαστογραφία και υπέρηχο μαστού. Η εξέταση αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνετε ανά έτος ώστε να υπάρχει σωστός προληπτικός έλεγχος.

Η προληπτική εξέταση του μαστού (screening test) έχει ως σκοπό να εντοπίσει, ανάμεσα σε έναν πληθυσμό, τα άτομα εκείνα που  μπορεί να πάσχουν από μια ασθένεια.

Γιατί πρέπει να κάνουμε προληπτική εξέταση των μαστών.

Γιατί πρόκειται για τον συχνότερο καρκίνο στη γυναίκα, του οποίου η εμφάνιση αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και είναι η συχνότερη αιτία θανάτου στις γυναίκες κάτω των 75 ετών.

Ο καρκίνος του μαστού έχει μια αργή εξέλιξη και η περίοδος μεταξύ της γέννησης του και της διασποράς είναι μεγάλη. Αυτό σημαίνει ότι μία έγκαιρη διάγνωση θα μειώσει και την πιθανότητα μεταστάσεων.

Οι προληπτικές εξετάσεις των μαστών, είναι απλές και αποτελεσματικές χωρίς να είναι νοσηρές ή ζημιογόνες για τον οργανισμό μας.

MAMO IMAGE 1 (1)