Διαγνωστικές Εργαστηριακές Εξετάσεις

Με την έναρξη του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ)  το Δικταίον Ιατρικό Κέντρο ανταποκρίθηκε με επιπρόσθετη πρόσληψη εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού ώστε να συνεχίσει να προσφέρει το υψηλό επίπεδο ποιότητας των ιατρικών του υπηρεσιών.

Με απόλυτο σεβασμό στην υγεία των ασθενών μας το Δικταίον Ιατρικό Κέντρο συντονίζει την διαχείριση μεγάλου αριθμού  εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων καθημερινά.

Οι Νοσηλευτές και το γραμματειακό μας προσωπικό εργάζονται με στόχο την εξασφάλιση  άμεσων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων.

Για εξετάσεις που χρήζουν άμεσης επεξήγησης και μελέτης των αποτελεσμάτων η ιατρική επιστημονική μας ομάδα παρέχει συμβουλές και ερμηνεία των αποτελεσμάτων σας καθημερινά.

Προληπτικές εργαστηριακές εξετάσεις:

αιματολογικός έλεγχος
ΒΑΣΙΚΟ

CHECK-UP

Γενική ούρων
Γενική αίματος (FBC)
Καθίζηση (ESR)
Σάκχαρο (GLUCOSE)
Ουρία (UREA)
Ουρικό οξύ (URIC ACID)
Κρεατινίνη (CREATININE)
Τριγλυκερίδια (TRIGLYCERIDES)
Χοληστερίνη ολική (TOTAL CHOLESTEROL)
Καλή χοληστερίνη (HDL)
Κακή χοληστερίνη (LDL)
CHECK-UP

ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Γενική ούρων
Γενική αίματος (FBC)
Καθίζηση (ESR)
Σάκχαρο (GLUCOSE)
Ουρία (UREA)
Ουρικό οξύ (URIC ACID)
Κρεατινίνη (CREATININE)
Τριγλυκερίδια (TRIGLYCERIDES)
Χοληστερίνη ολική (TOTAL CHOLESTEROL)
Καλή χοληστερίνη (HDL)
Κακή χοληστερίνη (LDL)
ALP
SGPT
SGOT
γ-GT
Κάλιο(POTASSIUM)
Νάτριο(SODIUM)
Σίδηρος(IRON)
TIBC
UIBC
Φερριτίνη(FERRITIN)
TSH
CHECK UP &

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

Γενική αίματος (FBC)
Καθίζηση (ESR)
Γενική ούρων
Σάκχαρο (GLUCOSE)
Ουρία (UREA)
Ουρικό οξύ (URIC ACID)
Κρεατινίνη (CREATININE)
Τριγλυκερίδια (TRIGLYCERIDES)
Χοληστερίνη ολική (TOTAL CHOLESTEROL)
Καλή χοληστερίνη (HDL)
Κακή χοληστερίνη (LDL)
Σιδηρος(IRON)
ΤIΒC
UIBC
Φερριτίνη (FERRITIN)
CHECK-UP

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Γενική ούρων
Γενική αίματος (FBC)
Καθίζηση (ESR)
Σάκχαρο (GLUCOSE)
Ουρία (UREA)
Κρεατινίνη (CREATININE)
Τριγλυκερίδια (TRIGLYCERIDES)
Χοληστερίνη ολική (TOTAL CHOLESTEROL)
ALP
SGPT
SGOT
γ-GT
Σίδηρος(IRON)
TIBC
UIBC
Φερριτίνη(FERRITIN)
Oμάδα αίματος (BLOOD GROUP)
CHECK-UP

ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ

Γενική αίματος (FBC)
Καθίζηση (ESR)
Γενική ούρων
Σάκχαρο (GLUCOSE)
Ουρία (UREA)
Ουρικό οξύ (URIC ACID)
Κρεατινίνη (CREATININE)
Τριγλυκαιρίδια (TRIGLYCERIDES)
Χοληστερίνη ολική (TOTAL CHOLESTEROL)
Καλή χοληστερίνη (HDL)
Κακή χοληστερίνη (LDL)
Αμυλάση (AMYLASE)
ALP
SGPT/ALT
SGOT/AST
γGT
Κάλιο(POTASSIUM)
Νάτριο(SODIUM)
CK
LDH
tPSA
fPSA
CHECK-UP

ΓΙΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

T & D. Bilirubin
ALP
SGPT/ALT
SGOT/AST
γ-GT
Πρωτεΐνες
Αλβουμίνες