Χημείο

Κλινικό Εργαστήριο

Χημείο

Κλινικό Εργαστήριο

Χημείο - Κλινικό Εργαστήριο

To Δικταίον Ιατρικό Κέντρο διαθέτει το δικό του Τμήμα Αιμοληψίας.

Οι Νοσηλευτές μας εργάζονται καθημερινά από τις 7:45 π.μ. μέχρι τις 8:00 μ.μ. και τα Σάββατα 8:00 – 13:00.

Οι αιμοληψίες και τα δείγματα λαμβάνονται από το έμπειρο προσωπικό του ιατρικού μας Κέντρου και στη συνέχεια προωθούνται στο κλινικό εργαστήριο. Τα συστήματα πληροφορικής που έχουμε εγκαταστήσει στο Ιατρικό μας Κέντρο δίνουν τη δυνατότητα στους ιατρούς μας να λαμβάνουν άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Ο καθημερινός και συνεχής έλεγχος ποιότητας  προσφέρει τα μέγιστα στην υλοποίηση των προσπαθειών μας προς επίτευξη των στόχων μας, που δεν είναι άλλοι από την έκδοση απόλυτα αξιόπιστων αποτελεσμάτων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Στο Κλινικό Εργαστήριο του ιατρικού μας Κέντρου λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα, όπου διεξάγονται και οι σχετικές εξετάσεις:

  • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Διενέργεια εξετάσεων όπως: Έλεγχος αναιμιών – Φερριτίνη – Βιτ.Β12 –Η/Φ αιμοσφαιρίνης κ.λ.π.

  • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

Διενέργεια εξετάσεων όπως: Έλεγχος ηπατικής-νεφρικής-καρδιακής λειτουργίας-Τροπονίνη-CKMB-Μυοσφαιρίνη-Ελεγχος διαβήτου – HbA1C –Προσδιορισμός ηλεκτρολυτών κ.λ.π.

  • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διενέργεια εξετάσεων όπως: Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας (Τ3-Τ4-ΤSH-FT4-FT3….) – Άλλες ορμόνες (FSH-LH-PRG-PRL-PTH …) κ.λ.π.

  • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ – ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Διενέργεια εξετάσεων όπως: Έλεγχος όλων των τύπων των αντισωμάτων (Θυρεοειδούς-Ηπατίτιδας Β και C –ΗΙV-Aυτοανόσων νοσημάτων κ.λ.π.) – Εξετάσεις Προγεννητικού Ελέγχου (TORCH panel) – Ειδικές εξετάσεις Καρκινικών Δεικτών – Ελεγχος Οστεοπόρωσης –Βιτ.D κ.λ.π.

  • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διενέργεια εξετάσεων όπως: Καλλιέργειες όλων των τύπων, των διαφόρων υγρών και εκκριμάτων – Καλλιέργειες Γυναικολογικές – Σπέρματος – Κοπράνων – Μυκοπλάσματα – Χλαμύδια – Test ευαισθησίας (αντιβιόγραμμα) κ.λ.π.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας και ορθότητας των αποτελεσμάτων στα Εργαστήρια εφαρμόζονται καθημερινά προγράμματα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Επιπλέον τα Εργαστήρια συμμετέχουν σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου ευρωπαϊκών φορέων.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

Σε περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης (ασθενείς κλινήρεις νοσηλευόμενοι στην οικία τους), υπάρχει η δυνατότητα εκ μέρους μας διενέργειας αιμοληψιών κατ’ οίκον, πάντα κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα της γραμματείας του Νοσοκομείου μας.