Παθολογικό

Παθολογικό

Παθολογικο Τμημα

Το Παθολογικό Τμήμα στο Δικταίον Ιατρικό Κέντρο είναι στελεχωμένο με έμπειρους Ιατρούς (Παθολόγους και Γενικούς Ιατρούς) και ειδικευμένο προσωπικό που με την αξιόλογη επιστημονική τους κατάρτιση, προσφέρουν αξιόλογες ιατρικές υπηρεσίες για την θεραπεία των ασθενών.

Με μεγάλη εξειδίκευση, διαρκή εκπαίδευση, υψηλό αίσθημα ευθύνης και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η Ομάδα του Παθολογικού τμήματος επικεντρώνεται στην αποτελεσματική πρόληψη, τη σωστή διάγνωση και την ενδεδειγμένη θεραπεία ασθενών με γενικά ιατρικά προβλήματα, πολλαπλές παθήσεις ή άτυπη κλινική εικόνα.

Οι Ιατροί μας αναλαμβάνουν επίσης και τον προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφαλή διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων, ενώ παράλληλα προγραμματίζουν τον απαιτούμενο εργαστηριακό έλεγχο και τον καθορισμό της προτεινόμενης θεραπευτικής αγωγής.

Το Παθολογικό Τμήμα διαχειρίζεται τις πιο κάτω συνήθεις παθήσεις.

  • Αναπνευστικού
  • Αιμοποιητικού
  • Πεπτικού
  • Ενδοκρινικού
  • Κυκλοφορικού
  • Νευρικού
  • Μυοσκελετικού
  • Ουρογεννητικού συστήματος
  • Μεταβολικές και βιοχημικές διαταραχές
  • Λοιμώδη νοσήματα