Πλαστική Χειρουργική

Πλαστική Χειρουργική

Πλαστική χειρουργική είναι η ειδικότητα της ιατρικής που ασχολείται με την αποκατάσταση ή τη βελτίωση της λειτουργίας μιας σειράς ιατρικών προβλημάτων, τα οποία είτε δημιουργούνται εκ γενετής ή είναι επίκτητα ως αποτέλεσμα τραύματος εκφύλισης, ασθενειών ή ηλικιακής φθοράς.

Αντικείμενο της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής, αποτελεί η βελτίωση της εμφάνισης και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του ατόμου.

Συνήθεις Παθήσεις:

  • Συγγενείς ανωμαλίες
  • Κακοήθειες δέρματος
  • Τραύμα
  • Χειρουργική Μαστού
  • Αισθητική και Επανορθωτική Χειρουργική