Μικροχειρουργική

Τραύμα άκρας Χειρός

Μικροχειρουργική – Τραύμα άκρας Χειρός

Η Χειρουργική Χειρός εφαρμόζεται από ορθοπαιδικούς ή πλαστικούς χειρουργούς που έχουν λάβει την απαραίτητη εξειδίκευση.

Οι χειρουργοί χεριού είναι εκπαιδευμένοι στη χειρουργική αντιμετώπιση όλων των τραυμάτων του άνω άκρου που μπορεί να χρειάζονται οστεοσύνθεση καταγμάτων, συρραφές τενόντων και νεύρων και αναστομώσεις αγγείων, ενώ οι πιο σύνθετες επεμβάσεις αφορούν τη συγκόλληση ακρωτηριασμένων μελών.

Οι χειρουργοί χεριού έχουν εμπειρία στις σύνθετες επανορθωτικές επεμβάσεις του άνω άκρου, όπως είναι οι νευρομεταφορές, οι τενοντομεταφορές, η χρησιμοποίηση κρημνών, νευρικών και αγγειούμενων οστικών μοσχευμάτων και η χειρουργική του βραχιονίου πλέγματος.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της χειρουργικής πρακτικής των ιατρών μας περιλαμβάνει:

  • Αντιμετώπιση τραυματισμών του Άνω Άκρου (από απλό τραυματισμό, μέχρι συγκολλήσεως πλήρως ακρωτηριασμένου άκρου).
  • Αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων του Χεριού.
  • Επανορθωτική χειρουργική περιφερικών νεύρων Άνω και Κάτω άκρων.
  • Μεταφορά αγγειούμενων – νευρούμενων ιστών ολικού πάχους (free flaps).