Γενική Ιατρική

Γενική Ιατρική

Η Γενική Ιατρική παρέχει και ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς.
Ως τομέας, η Γενική Ιατρική, αποτελεί τα θεμέλια ενός αποτελεσματικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Η ειδικότητα της γενικής ιατρικής ορίζεται από τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Ανθρωποκεντρική Ιατρική Φροντίδα
  • Συνεχές φροντίδα σε όλους τους ασθενείς
  • Διαγνωστικές και θεραπευτικές ικανότητες
  • Συντονισμός και ομαδική κλινική εργασία

Η Γενική Ιατρική είναι μια μοναδική ειδικότητα. Αυστηρή επιστημονική ιατρική εκπαίδευση και η ικανότητα να εφαρμόσει τις κατευθυντήριες οδηγίες κατάλληλα στις ανάγκες της κοινότητας, θέτει την Γενική Ιατρική στο κέντρο ενός αποτελεσματικού συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.