Υπέρηχων

Υπέρηχων

Τμήμα Υπερήχων

Το Δικταίον Ιατρικό Κέντρο και το ακτινολογικό του Τμήμα διαθέτει ένα σύγχρονο Τμήμα Υπερήχων με εξοπλισμό υψηλής ανάλυσης και διαγνωστικής ευκρίνειας.

Η χρήση Υπερήχων τεχνολογίας από την Κατασκευάστρια εταιρεία General Electric σε συνδυασμό με την εξειδίκευση των ιατρών μας και την αρμονική συνεργασία με το προσωπικό και τον εξεταζόμενο, διασφαλίζουν την αξιόπιστη εγκυρότητα των διαγνώσεων, σε όλο το εύρος των εξετάσεων.

Το υπερηχογράφημα είναι μια απλή, ανώδυνη και ασφαλής εξέταση, η οποία γίνεται με την χρήση ηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας χωρίς την χρήση ακτινοβολίας.

Μας δίνει πληροφορίες για την λειτουργία των συμπαγών οργάνων και των αγγείων του σώματος.

Στο Δικταίον Ιατρικό Κέντρο διενεργούνται όλες οι απλές και  εξειδικευμένες εξετάσεις Υπερήχων με εφαρμογή Διεθνών Διαγνωστικών πρωτοκόλλων.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Υπερηχογράφημα Συμπαγών Οργάνων
  • Υπερηχογράφημα Άνω Κοιλίας και Κάτω Κοιλίας
  • Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς Αδένα
  • Ελαστογραφία Θυροειδούς
  • Υπερηχογράφημα Παραθυρεοειδών
  • Υπερηχογράφημα Μυοσκελετικού
  • Υπερηχογράφημα Καρωτίδων και Σπονδυλικών Αρτηριών

Έγχρωμο Doppler – Υπερηχοτομογραφία (triplex):

  • Έλεγχος μεγάλων και περιφερικών αγγείων
  • Έλεγχος αγγείωσης νεφρικού παρεγχύματος και νεφρικών κλάδων
  • Έλεγχος κοιλιακής αορτής και κλάδων αυτής.