Μενού της βδομάδας

Κυρίως Πιάτο
Main Course
 1. Cannelloni spinach
 2. Boiled beans
 3.  Chicken sweet & sour
 4.  Chicken kebab
 5. Pork fillet with mushroom sauce
Συνοδευτικό
Side Dish
 1. Rice basmati
 2. Oven Potatoes
 3. Boiled vegetables
Κυρίως Πιάτο
Main Course
 1. Pasticcio
 2. Lentils
 3.  Fish pane
 4.  Meatloaf with eggs
 5.  Grilled chicken breast
Συνοδευτικό
Side Dish
 1. Bulgur
 2.  Potatoes wedges
 3.  Ratatouille
Κυρίως Πιάτο
Main Course
 1. Vegetarian moussaka
 2.  Pork chops
 3.  Baked fish with tomatoes & basil
 4.  Chicken kebab
 5.  Black-eyed peas with zucchini
Συνοδευτικό
Side Dish
 1. Papoutsakia Eggplants
 2.  Orzo with tomato sauce
 3.  Potatoes with rosemary
Κυρίως Πιάτο
Main Course
 1. Spaghetti bolognaises
 2.  Chickpeas with spinach
 3.  Grilled chicken breast
 4.  Fried calamari
 5.  Pork burger with BBQ sauce
Συνοδευτικό
Side Dish
 1. Yellow rice
 2.  Boiled potatoes with lemon & olive oil
 3.  Quinoa vegetables
Κυρίως Πιάτο
Main Course
 1. Ravioli au gratin
 2.  Peas with tomato sauce
 3.  Chicken kebab
 4.  Salmon with lemon & olive oil
 5.  Pork teriyaki
Συνοδευτικό
Side Dish
 1. Rice basmati
 2.  Oven Potatoes
 3.  Grilled vegetables
Επιλέξτε ημέρα για εμφάνιση του μενού
Select a day to view the menu