Καρδιολογία

Καρδιολογία

Η καρδιολογία είναι ο κλάδος της ιατρικής που έχει να κάνει με τη μελέτη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων της καρδιάς.

Το καρδιολογικό τμήμα του Ιατρικού Κέντρου Δικταίον διαθέτει έμπειρη ιατρική και νοσηλευτική ομάδα καθώς και σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση καρδιολογικών περιστατικών, τόσο σε επίπεδο εξωτερικών ιατρείων, όσο και σε νοσηλεία ασθενών στα Νοσηλευτήρια που οι καρδιολόγοι μας συνεργάζονται.

Η Καρδιολογική ειδικότητα υποστηρίζει τις πίο κάτω ιατρικές υπηρεσίες:

 • Κλινική παρακολούθηση ασθενών
 • Δισδιάστατα και τρισδιάστατα διαθωρακικά υπερηχοκαρδιογραφήματα
 • Δισδιάστατα και τρισδιάστατα Διοισοφάγεια υπερηχοκαρδιογραφήματα
 • Δυναμικά υπερηχογραφήματα (Stress Echo)
 • Δοκιμασίες κοπώσεως
 • Συνεχής καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος
 • Holter Ρυθμού
  Ηolter Πιέσεως

Το Καρδιολογικό μας τμήμα καλύπτει όλο το εύρος των καρδιολογικών παθήσεων, όπως:

 • Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Στεφανιαίανόσος (σταθερή και ασταθής στηθάγχη)
 • Αρρυθμίες όλων των τύπων
 • Διερεύνηση πόνου στο στήθος
 • Καρδιακή ανεπάρκεια
 • Βαλβιδοπάθειες
 • Περικαρδιακή συλλογή
 • Παθήσεις της αορτής
 • Μυοκαρδιοπάθειες
 • Υπέρταση