Διεύθυνση και Τμήμα Διαχείρισης

Το τμήμα εργάζεται συνεχώς για την σωστή ανάπτυξη και διαχείριση του Ιατρικού Κέντρου.

Ξεκίνησε την λειτουργία του αρκετούς μήνες πριν την έναρξη λειτουργίας του ιατρικού Κέντρου ώστε να προετοιμάσει το ιατρικό, λειτουργικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης με σκοπό το ιατρικό Κέντρο να λειτουργήσει ως μια ολοκληρωμένη μονάδα παροχής ιατρικών και διαγνωστικών υπηρεσιών.
Με εφαρμογές συγχρόνου εξοπλισμού και λειτουργικών ιατρικών και λογισμικών προγραμμάτων δημιουργεί καθημερινά ασφαλείς στατιστικά δεδομένα καθώς ελεγχόμενη πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες με πλήρης διαφύλαξη του ιατρικού απόρρητου αρχείου.

Πέρα όμως από την πρακτικά ελεγχόμενης πρόσβασης σε όλη την Ιατρική ομάδα το Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Ιατρικού Τμήματος, με τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών “εργαλείων”, όπως και σύγχρονων εποπτικών μέσων διδασκαλίας, για την όσο το δυνατόν καλύτερη μετάδοση της γνώσης.

ΣτΕλιος ΧρΙστου

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΑΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΙΚΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΛΕΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΧΑΡΗΣ ΒΟΥΡΚΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟΣ


ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ανάπτυξη του Κέντρου Διαχείρισης και Ιατρικής Πληροφορικής είναι άκρος σημαντική προκειμένου να προσφέρουμε δυνατότητα πρόσβασης της ιατρικής ομάδας σε όλο το ιατρικό αρχείο των ασθενών καθώς και των ιατρικών τμημάτων στην γρήγορη εφαρμογή “εργαλείων για την σωστή και γρήγορή διαχείριση όλων των ιατρικών, διαγνωστικών και χειρουργικών περιστατικών.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Το Δικταίον Ιατρικό Κέντρο συμβάλλει για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργικότητας και στην ορθότερη διαχείριση των πόρων, ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και δεσμεύεται:
 
• Για την ασφαλή διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων και την διασφάλιση της υγείας και του περιβάλλοντος.
• Για την ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες ανθρωπιστική βοήθειας και κοινωνικής προσφοράς
• Για την συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει το Σύστημα Υγείας στην Χώρα μας
• Για την συνεχή βελτίωση και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Το Δικταίον Ιατρικό Κέντρο με βάση την βελτίωση των της ιατρικής υποδομής και διαχείρισης των πρωτοκόλλων εφαρμογής ποιότητας, ελέγχου και αξιολόγησης του ιατρικού κέντρου στηρίχθηκε στην ανάπτυξη του ∆ιεθνούς Συστήματος ISO 9001:2008, την ευθύνη του οποίου για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συνεχή βελτίωσή του έχει η ∆διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής, στοχεύοντας:
 
• Σε Διεθνή Ιατρικά Πρωτόκολλα
• Σε Διεθνή Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα
• Στην ασφάλεια των Ιατρικών και οικονομικών πληροφορίων
• Σε σύστημα ασφάλειας ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού
• Σε σύστημα αξιολόγησης των ανθρώπινου δυναμικού 


ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΩΣΤΕ :
 
• Να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο φάσμα διαγνωστικών και θεραπευτικών θεραπειών
• Να προσφέρουμε άμεση και γρήγορή εξυπηρέτηση χωρίς περιόδου μεγάλης αναμονής.
• Να αξιολογούμαι συνεχώς τη δουλεία μας και να αγωνιζόμαστε για αριστεία και τελειότητα.
• Να δουλεύουμε ως μία σοβαρή ομάδα η οποία να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών μας.