ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Στο Δικταίον ιατρικό κέντρο διαχρονικά μελετάμε την εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας όπου μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε τακτικούς προληπτικούς ελέγχους για να εντοπίζουμε τυχόν πρόβλημα υγείας έγκαιρα. Επειδή όμως κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ιατρικές ανάγκες μπορούμε να προσφέρουμε ομαδικά οικονομικά πακέτα ιατρικών εξετάσεων ειδικά χαμηλές τιμές.