ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

24ώρη ΙΑΤΡΙΚΉ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 
Έντυπο Έκδοσης Δελτίου Υγείας

1. Παιδιά μέχρι 12 ετώνΈντυπο ΑΣΥΑ (συμπληρωμένο πλήρως και υπογραμμένο από τον εξετάζοντα γιατρό) Καρδιογράφημα Ομάδα Αίματος Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης ή πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς) 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (μεγέθους διαβατηρίου)
2. Μέχρι 32 ετών (ισχύς Δ.Υ.: 3 χρόνια)
Έντυπο ΑΣΥΑ (συμπληρωμένο πλήρως και υπογραμμένο από τον εξετάζοντα γιατρό Καρδιογράφημα Γενική ανάλυση αίματος (full blood count) Αναλύσεις σακχάρου, χοληστερίνης, κρεατινίνης και ομάδα αίματος (μόνο την πρώτη φορά αίτησης) Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς) 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (μεγέθους διαβατηρίου)
3. 32-35 ετών
Ισχύουν τα πιο πάνω *
*Για αθλητές οι οποίοι προσκομίσουν ΜΟΝΟ καρδιογράφημα, το Δ.Υ. θα έχει ισχύ μέχρι την ημερομηνία που συμπληρώνουν το 35ο έτος ηλικίας τους *Για αθλητές οι οποίοι προσκομίσουν τεστ κόπωσης (stress test), το Δ.Υ. θα ισχύει κανονικά για 3 χρόνια
4. Άνω των 35 ετών (ισχύς Δ.Υ.: 2 χρόνια)24/7  Κλινική Μονάδα
Αθλητικών Κακώσεων και Δελτίων Υγείας
Η Κλινική Λειτουργεί τακτικά εξωτερικά ιατρεία για ορθοπεδικές παθήσεις, μυοσκελετικά Τραύματα, παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης. Η Μονάδα καλύπτει το πλήρες φάσμα των ορθοπαιδικών χειρουργικών επεμβάσεων εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο Ιατρικής φροντίδας.Το τμήμα αντιμετωπίζει άμεσα της αθλητικές κακώσεις και τραυματισμούς όλων των αθλητών από όποιο άθλημα και αν προέρχονται.
Περιλαμβάνονται:
 Ορθοπεδική Ιατρική Εξέταση από ιατρό Ορθοπεδικό Τραυματολόγο
Ακτινολογικές Εξετάσεις
Υπερηχογραφήματα άκρων
Δελτία Υγείας Αθλητών
Φυσιοθεραπευτικές Υπηρεσίες.
ΕΙΔΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
* ΜΩΛΩΠΕΣ
* ΘΛΑΣΕΙΣ
* ΑΙΜΑΤΩΜΑ ΜΥΩΝ
* ΜΥΪΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΜΠΕΣ
* ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
* ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ
* ΚΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ
* ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
* ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ
* ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΕΣ
* ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ
* ΧΟΝΔΡΟΜΑΛΑΚΥΝΣΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ
* ΟΡΟΓΟΝΟΘΥΛΑΚΙΤΙΔΕΣ
* ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ